Lệnh Trailing Stop Limit Trong Giao Dich Mua

Lệnh Trailing Stop Limit trong giao dich mua là sự đảo ngược của lệnh bán. Bạn sẽ xem xét giá thị trường hiện tại của cổ phiếu và quyết định giá đó có thể tăng bao nhiêu trước khi bạn muốn mua. Đây là khoảng cách kích hoạt của bạn:

 • Nếu giá tăng 5%, tôi muốn mua
 • Nếu giá tăng $ 5, tôi muốn mua

Hệ thống sẽ tính toán giá sẽ kích hoạt lệnh mua của bạn, dựa trên giá thị trường hiện tại của cổ phiếu. Giá kích hoạt được tính toán lại khi giá thị trường giảm. Giá kích hoạt không thay đổi khi giá thị trường tăng.

Lệnh mua của bạn sẽ được kích hoạt dưới dạng lệnh Trailing stop limit. Bạn xác định giá giới hạn bằng cách chỉ định khoảng cách so với giá kích hoạt mà bạn sẽ cho phép thực hiện việc mua cổ phiếu của mình. Đây được gọi là phần bù giới hạn.

LỆNH TRAILING STOP LIMIT KHI GIÁ TĂNG

Bước 1 – Kích hoạt mua

 • Một cổ phiếu đang giao dịch ở mức $ 80,00
 • Bạn chọn đồng bằng kích hoạt 5%
 • Lệnh mua của bạn sẽ được kích hoạt nếu giá thị trường tăng lên $ 84,00 ($ 80,00 + 5% = $ 84,00)

Bước 2 – Mua với giá giới hạn

 • Lệnh mua của bạn được kích hoạt ở mức $ 84,00
 • Bạn đã chọn mức chênh lệch giới hạn $ 1,00
 • Giá giới hạn cho cổ phiếu của bạn là $ 85,00 ($ 84 + $ 1,00 = $ 85,00)

LỆNH TRAILING STOP LIMIT KHI GIÁ GIẢM

Bước 1 – Kích hoạt mua

 • Cổ phiếu giảm xuống còn $ 60,00
 • Lệnh mua của bạn được kích hoạt nếu giá thị trường tăng lên $ 63,00 ($ 60,00 + 5% = $ 63,00)

Bước 2 – Mua với giá giới hạn

 • Lệnh mua của bạn được kích hoạt ở mức $ 63,00
 • Bạn đã chọn mức chênh lệch giới hạn $ 1,00
 • Giá giới hạn cho cổ phiếu của bạn là $ 64,00 ($ 63,00 + $ 1,00 = $ 64,00)

Với limit order, bạn sẽ mua toàn bộ hoặc một phần lệnh giao dịch với giá giới hạn của bạn hoặc cao hơn hoặc bạn sẽ không mua gì cả. Điều này bảo vệ bạn khỏi việc mua vào một thị trường đang tăng nhanh, nơi giá thực hiện của bạn có thể cao hơn nhiều so với giá kích hoạt của bạn. Tuy nhiên, nhược điểm là bạn có thể hoàn toàn không mua hoặc chỉ mua một phần vị thế của mình và giá cổ phiếu có thể tăng cao hơn nữa. Ví dụ: trong Kịch bản 2, nếu giá đột ngột tăng cao hơn $ 64,00 trước khi lệnh mua của bạn có thể được thực hiện, thì sẽ không có lệnh mua nào ở mức giá giới hạn của bạn.

Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:

TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.

Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Lệnh Trailing Stop Limit Trong Giao Dich Mua. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:

Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:

TRADAFX.NET

 • FanPages: https://www.facebook.com/tradafx/
 • Website: https://tradafx.net/
 • Youtube: https://www.youtube.com/c/TradaFXForexTrading
 • Discord: https://tradafx.net/discord

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *