Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là bao nhiêu ngày?

Trong một số trường hợp nhất định, doanh nghiệp muốn thực hiện việc hủy hóa đơn, vậy thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là bao nhiêu ngày? Đối với hóa đơn điện tử, quy định về lưu trữ hóa đơn điện tử khác so với hóa đơn giấy, vậy thì thời hạn hủy hóa đơn điện tử có khác gì so với thời hạn hủy hóa đơn giấy hay không? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Theo quy định tại điều 29, Thông tư 39/2014 quy định cụ thể về hóa đơn được xác định đã hủy như sau:

– Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hóa đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.

– Hóa đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hóa đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hóa đơn.

hủy hóa đơn

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 điều này cũng quy định rõ về các trường hợp hủy hóa đơn, cụ thể:

-Thứ nhất hủy hóa đơn trong trường hợp hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

-Thứ hai tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.

– Thứ ba các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

– Thứ tư các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định khi doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì phải thực hiện hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Nếu trong trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất. Trình tự thủ tục thực hiện sẽ tuân theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Có thể thấy, việc hủy hóa đơn dù muốn hay không muốn vẫn có thể xảy ra trong các doanh nghiệp. Để đảm bảo quá trình triển khai sử dụng hóa đơn được tốt nhất, các doanh nghiệp cần phải nắm bắt rõ các quy định về việc hủy hóa đơn để triển khai thực hiện. Tránh trường hợp không làm thủ tục hủy hóa đơn, thực hiện việc hủy hóa đơn quá thời hạn cho phép… dẫn đến sai phạm và bị xử lý không mong muốn, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. 

Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử bằng cách nào? 

Hướng dẫn cách viết một số tiêu thức trên hóa đơn GTGT

Vậy, khi doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, thời hạn hủy hóa đơn có gì thay đổi không? Hiện tại, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp vẫn tuân thủ theo các quy định tại Thông tư 32, Thông tư 39 và các quy định pháp luật về hóa đơn… chính vì vậy thời hạn hủy hóa đơn đối với hóa đơn điện tử vẫn không có gì thay đổi so với hóa đơn giấy, tuy nhiên, việc hủy hóa đơn điện tử sẽ thực hiện dễ dàng và nhanh chóng hơn so với hóa đơn giấy.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã mang đến cho các doanh nghiệp những thông tin hữu ích nhất về thời hạn hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *